Jedną z dodatkowych form zajęć pozaszkolnych są korepetycje. Pozwalają one na utrwalanie, poszerzanie i rozwijanie wiadomości oraz umiejętności ucznia. Zajęcie mogą mieć dwojaki charakter: pierwszy –  mają pomagać uczniom w opanowaniu treści programowych przewidzianych programem nauczania w szkole bądź mają owe treści utrwalać; drugi – mają poszerzać wiadomości i umiejętności ucznia, mają swoim zasięgiem wykraczać poza podstawę programową danego etapu edukacyjnego. Reasumując, korepetycje mają charakter wspierający, utrwalający, rozwijający, poszerzający horyzonty myślowe.

Tak więc - zapraszamy na Korepetycje w Toruniu!
Z dojazdem (Toruń i okolice) lub w siedzibie firmy. Więcej w dziale kontakt

W naszej ofercie: korepetycje z angielskiego, niemieckiego, a także przedmiotów ścisłych takich jak: chemia, biologia, matematyka, fizyka.

Ogromna rolę w procesie dydaktycznym, jakim niewątpliwie są zajęcia indywidualne, odgrywa osoba korepetytora. Jego postawa, kwalifikacje i umiejętności są zapewne tym, czym uczeń i rodzic kierują się przy wyborze nauczyciela. Często najlepszą reklamą nauczyciela – korepetytora jest opinia innych uczestników zajęć, obecnych czy też byłych. Korepetytor otwarty, życzliwy, konsekwentny i dbający o własny rozwój jest gwarancją sukcesu słuchacza, ucznia, podopiecznego.

Niewątpliwa zaletą „korków” jest to, że odbywają się one w małych liczebnie grupach bądź też indywidualnie i w czasie optymalnie dopasowanym do potrzeb ucznia - słuchacza. Taka forma pracy jest dla nich sprzyjająca. Pozwala ona na bezpośredni kontakt ucznia z nauczycielem, na bieżące rozwiązywanie problemów i trudności. Uczniowie i ich rodzice cenią korepetycje też i za to, że dostarczają one uczniom nowych materiałów książkowych, podręcznikowych, czy nawet „kserówek”, które przygotowuje dla ucznia nauczyciel selekcjonując i pozyskując wiadomości z różnych źródeł, często niedostępnych dla ucznia czy rodzica.

Zajęcia są doskonałym sposobem na przygotowywanie się do olimpiad, konkursów przedmiotowych, sprawdzianów, testów. Korepetycje przygotowują również do podjęcia nauki w wymarzonym liceum czy na wymarzonym kierunku studiów. Często są pomocne w przekroczeniu kolejnego etapu edukacyjnego. Służą też jako pomoc w odrobieniu zadań domowych z określonych przedmiotów. Dzięki takiej pomocy uczeń ma możliwość na bieżąco utrwalić to, czego uczył się w szkole na lekcjach.
Korepetycje są doskonałą formą dodatkowej nauki bowiem pozwalają wyjść uczniowi ponad przeciętność. Rozwijają jego zainteresowania, wychodzą naprzeciw jego potrzeb i oczekiwań.

 

Skype lessons

nauczymy cię gdziekolwiek jesteś

Lekcje na Skype

 

lekcje na Skype

Kontakt

Conversa Studio Języków Obcych

ul. Kozacka 42/9

87-100 Toruń

tel/fax +48 (56) 621-08-47

kontakt