W ofercie CONVERSY znajdują się kursy przygotowujące do następujących egzaminów:

 


EGZAMINY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Egzaminy FCE (First Certificate in English) CAE (Certificate in Advanced English) i CPE (Certificate of Proficiency in English) to uznawane na całym świecie egzaminy znajomości języka angielskiego. FCE jest potwierdzeniem opanowania języka ogólnego na poziomie średniozaawansowanym; CAE na poziomie zaawansowanym, CPE na poziomie biegłości językowej. Egzaminy językowe sprawdzają cztery kluczowe umiejętności językowe: rozumienie ze słuchu (Listening), mówienie (Speaking), czytanie (Reading) i pisanie (Writing).

FCE OPIS EGZAMINU

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej:

 

 • Część pisemna

Reading - Czytanie ze zrozumieniem. Składa się z 4 różnych tekstów (75 minut).
Writing - Pisanie. Składa się z dwóch zadań. Zadanie pierwsze jest obowiązkowe natomiast z zadania drugiego należy wybrać jeden z czterech podanych tematów. W każdym z zadań jest wymagany tekst o długości 120 -180 słów. (90 minut).
Use of English - Użycie języka. Składa się z 5 zadań sprawdzających praktyczną znajomość struktur gramatycznych i słownictwa (75 minut).
Listening - Rozumienie ze słuchu. Składa się z czterech zadań. Egzaminowani po dwukrotnym usłyszeniu tekstów wypełniają arkusz z pytaniami (40 minut).

 • Część ustna

Składa się z czterech różnych zadań. Tę część egzaminu zdaje się w parze z innym kandydatem. Egzaminują dwie osoby, ale tylko jedna (interlocutor) zadaje pytania , a druga (accessor) słucha. W tym zadaniu oceniana jest umiejętność komunikowania się w języku angielskim, znajomość i zasób słownictwa oraz wymową i precyzja wypowiedzi (14 minut).

CAE OPIS EGZAMINU

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

 • Część pisemna

Reading - Czytanie ze zrozumieniem. Składa się z 4 różnych tekstów (75 minut).
Writing - Pisanie. Składa się z dwóch zadań. Zadanie pierwsze jest obowiązkowe natomiast z zadania drugiego należy wybrać jeden z czterech podanych tematów. W każdym z zadań jest wymagany tekst o długości około 250 słów. Ocenia się treść, organizację, precyzję i odpowiedni rejestr języka oraz styl i ogólne wrażenie (120 minut)
Use of English - Użycie języka. Składa się z 6 zadań sprawdzających praktyczną znajomość struktur gramatycznych i słownictwa (90 minut).
Listening - Rozumienie ze słuchu. Składa się z czterech zadań. Egzaminowani po dwukrotnym usłyszeniu tekstów (część drugą 1 raz) wypełniają arkusz z pytaniami (45 minut).

 • Część ustna

Składa się z czterech różnych zadań. Tę część egzaminu zdaje się w parze z innym kandydatem. Egzaminują dwie osoby, ale tylko jedna (interlocutor) zadaje pytania, a druga (accessor) słucha. W tym zadaniu oceniana jest umiejętność komunikowania się w języku angielskim, znajomość i zasób słownictwa, wymowa oraz precyzja wypowiedzi (15 minut).

 EGZAMINY BIZNESOWE

Business English Certificate BEC jest międzynarodowym egzaminem z dziedziny biznesu dostępnym dla osób z różnym poziomem znajomości języka angielskiego:

 • BEC Preliminary (poziom podstawowy, czyli poziom B1 według standardów Rady Europy)
 • BEC Vantage (poziom średniozaawansowany odpowiadający egzaminowi FCE, B2 według standardu Rady Europy)
 • BEC Higher (poziom zaawansowany, odpowiednik CAE, czyli C1 według standardów Rady Europy)


BEC Preliminary składa się z 3 części

 • Czytanie/Pisanie Test of Reading/Writing (90 minut)
 • Słuchanie Test of Listening (40 minut)
 • Mówienie Test of Speaking (12 minut)


BEC Vantage składa się z 4 części

 • Czytanie Test of Reading (45 minut)
 • Pisanie Test of Writing (45 minut)
 • Słuchanie Test of Listening (40 minut)
 • Mówienie Test of Speaking (14 minut)


BEC Higher - poszczególne części egzaminu oraz techniki są takie jak w BEC Preliminary czy BEC Vantage, natomiast teksty i zadania wymagają znajomości słownictwa i gramatyki na poziomie zaawansowanym.


EGZAMIN PRAWNICZY - TOLES

Od niedawna polscy prawnicy mają szansę zdobyć międzynarodowy certyfikat językowy - z angielskiego języka prawniczego - Test of Legal English Skills - TOLES - jest egzaminem językowym, opracowanym przez instytut Global Legal English, skierowanym do prawników oraz studentów prawa. Ocenia znajomość języka angielskiego pod kątem posługiwania się językiem prawniczym używanym w światowym handlu, doskonali umiejętność pisania oficjalnych listów, komunikacji przy pomocy poczty elektronicznej, tworzenia dokumentów prawnych, czytania złożonej dokumentacji, posługiwania się językiem negocjacji oraz poprawnego stosowania struktur gramatycznych.
Egzamin jest dostępny na dwóch poziomach:

1. TOLES Foundation - średnio zaawansowany, składa się z Czytania i Pisania oraz Rozumienia ze Słuchu.
2. TOLES Advanced - zaawansowany, składa się z Czytania i Pisania.

Obydwa egzaminy trwają ok. 2 godzin i są przeprowadzane kilka razy w roku - dla kandydatów indywidualnych oraz dla instytucji. Czas oczekiwania na wyniki wynosi ok. 6 tygodni. Wyniki przedstawione są na sześciostopniowej skali (od bardzo niskiego poziomu znajomości języka do bardzo zaawansowanego).


UZNAWALNOŚĆ CERTYFIKATÓW

Certyfikaty językowe Cambridge są uznawane nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. Respektowane są zarówno przez uniwersytety i instytucje edukacyjne jak i firmy komercyjne.

 • MEN uznaje egzaminy FCE, CAE, CPE na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego,
 • MEN uznaje egzaminy CAE i CPE jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od nauczycieli języka angielskiego,
 • MEN uznaje egzaminy FCE, CAE, CPE, BEC Vantage oraz BEC Higher jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
 • FCE, CAE i CPE spełniają wymagania językowe stawiane przez wiele uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów,
 • FCE, CAE, CPE, BEC Vantage oraz BEC Higher są honorowane przez Urząd Służby Cywilnej jako dowód znajomości języka angielskiego, wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej,
 • Certyfikaty są uznawane przez największe, międzynarodowe firmy w Polsce i na świecie przy rekrutacji pracowników na stanowiska wymagające znajomości języka angielskiego,
 • FCE, CAE, CPE są certyfikatami ważnymi bezterminowo.


Użyteczne adresy internetowe/linki:

 • British Council www.britishcouncil.pl
 • University of Cambridge ESOL Examinations www.cambridge-efl.org
 • Cambridge Skills and Career Awards www.cie.org.uk
 • International English Language Testing System (IELTS) www.ielts.org


EGZAMINY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 

 • ZD (Zertfikat Deutsch) Egzamin dokumentujący umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w prostych sytuacjach oraz napisania krótkiego tekstu,
 • ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung) Egzamin sprawdzający zaawansowany poziom znajomości języka mówionego i pisanego. Zwalnia z egzaminów językowych na niektóre uczelnie niemieckojęzyczne,
 • ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung), KDS (Kleines Deutches Sprachdiplom) Egzaminy potwierdzają opanowanie języka na poziomie biegłości językowej i umiejętność całkowicie poprawnego gramatycznie i słownikowo porozumiewania się w każdej sytuacji. Zwalniają z egzaminów językowych na uczelnie wyższe w Niemczech, Austrii i Szwajcarii,
 • GDS (Grosse Deutsche Sprachdiplom) Egzamin potwierdza opanowanie języka niemieckiego na poziomie odpowiadającym znajomości języka wykształconej osoby niemieckojęzycznej.


EGZAMINY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

 • DELF - Premier Degre (Diplôme d'Etudes en Langue Française), DL (Diplôme de Langue Française) Alliance Française. Egzaminy potwierdzające znajomość języka francuskiego na poziomie podstawowym,
 • Certificat d'acces au DALF, Commision Nationale du DELF/DALF, Sevres-Francja, DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française), DS Diplôme Superieur d'Etudes Françaises, Alliance Française Egzaminy potwierdzające znajomość języka francuskiego na poziomie zaawansowanym,
 • DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française), DHEF (Diplôme des Hautes Etudes Françaises), Alliance Française. Egzaminy potwierdzające biegłą znajomość języka francuskiego.


EGZAMINY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

 • CIE (Certificado Inicial de Espan~ol como Lengua Extranjera), Instituto Cervantes & Universidad de Salamanca Egzamin potwierdzający znajomość języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym,
 • DBE (Diploma Básico de Espan~ol como Lengua Extranjera), Instituto Cervantes & Universidad de Salamanca Egzamin potwierdzający znajomość języka hiszpańskiego na poziomie zaawansowanym,
 • DSE (Diploma superior de Espan~ol como Lengua Extranjera), Instituto Cervantes & Universidad de Salamanca. Egzamin potwierdzający biegłą znajomość języka hiszpańskiego.

 


EGZAMINY Z JĘZYKA WŁOSKIEGO

Ogólne:

 • CELI (Certificato de Conoscenza della Lingua Italiana)
 • CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)

Specjalistyczne:

 • CIC (Certificazione della conscenza dell'Italiano Comerciale)
 • DALC Diploma Commerciale di Lingua Italiana "Firenze" AIL
 • Test CliP (Test di Conoscenza della lingua Italiana a uso Professionale)

 

Skype lessons

nauczymy cię gdziekolwiek jesteś

Lekcje na Skype

 

lekcje na Skype

Kontakt

Conversa Studio Języków Obcych

ul. Kozacka 42/9

87-100 Toruń

tel/fax +48 (56) 621-08-47

kontakt