EGZAMINY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Egzaminy FCE (First Certificate in English) CAE (Certificate in Advanced English) i CPE (Certificate of Proficiency in English) to uznawane na całym świecie egzaminy znajomości języka angielskiego. FCE jest potwierdzeniem opanowania języka ogólnego na poziomie średniozaawansowanym; CAE na poziomie zaawansowanym, CPE na poziomie biegłości językowej. Egzaminy językowe sprawdzają cztery kluczowe umiejętności językowe: rozumienie ze słuchu (Listening), mówienie (Speaking), czytanie (Reading) i pisanie (Writing).

FCE OPIS EGZAMINU

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej:

 

  • Część pisemna

Reading - Czytanie ze zrozumieniem. Składa się z 4 różnych tekstów (75 minut).
Writing - Pisanie. Składa się z dwóch zadań. Zadanie pierwsze jest obowiązkowe natomiast z zadania drugiego należy wybrać jeden z czterech podanych tematów. W każdym z zadań jest wymagany tekst o długości 120 -180 słów. (90 minut).
Use of English - Użycie języka. Składa się z 5 zadań sprawdzających praktyczną znajomość struktur gramatycznych i słownictwa (75 minut).
Listening - Rozumienie ze słuchu. Składa się z czterech zadań. Egzaminowani po dwukrotnym usłyszeniu tekstów wypełniają arkusz z pytaniami (40 minut).

  • Część ustna

Składa się z czterech różnych zadań. Tę część egzaminu zdaje się w parze z innym kandydatem. Egzaminują dwie osoby, ale tylko jedna (interlocutor) zadaje pytania , a druga (accessor) słucha. W tym zadaniu oceniana jest umiejętność komunikowania się w języku angielskim, znajomość i zasób słownictwa oraz wymową i precyzja wypowiedzi (14 minut).

CAE OPIS EGZAMINU

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

  • Część pisemna

Reading - Czytanie ze zrozumieniem. Składa się z 4 różnych tekstów (75 minut).
Writing - Pisanie. Składa się z dwóch zadań. Zadanie pierwsze jest obowiązkowe natomiast z zadania drugiego należy wybrać jeden z czterech podanych tematów. W każdym z zadań jest wymagany tekst o długości około 250 słów. Ocenia się treść, organizację, precyzję i odpowiedni rejestr języka oraz styl i ogólne wrażenie (120 minut)
Use of English - Użycie języka. Składa się z 6 zadań sprawdzających praktyczną znajomość struktur gramatycznych i słownictwa (90 minut).
Listening - Rozumienie ze słuchu. Składa się z czterech zadań. Egzaminowani po dwukrotnym usłyszeniu tekstów (część drugą 1 raz) wypełniają arkusz z pytaniami (45 minut).

  • Część ustna

Składa się z czterech różnych zadań. Tę część egzaminu zdaje się w parze z innym kandydatem. Egzaminują dwie osoby, ale tylko jedna (interlocutor) zadaje pytania, a druga (accessor) słucha. W tym zadaniu oceniana jest umiejętność komunikowania się w języku angielskim, znajomość i zasób słownictwa, wymowa oraz precyzja wypowiedzi (15 minut).

 

Skype lessons

nauczymy cię gdziekolwiek jesteś

Lekcje na Skype

 

lekcje na Skype

Kontakt

Conversa Studio Języków Obcych

ul. Kozacka 42/9

87-100 Toruń

tel/fax +48 (56) 621-08-47

kontakt