EGZAMINY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 

  • ZD (Zertfikat Deutsch) Egzamin dokumentujący umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w prostych sytuacjach oraz napisania krótkiego tekstu,
  • ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung) Egzamin sprawdzający zaawansowany poziom znajomości języka mówionego i pisanego. Zwalnia z egzaminów językowych na niektóre uczelnie niemieckojęzyczne,
  • ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung), KDS (Kleines Deutches Sprachdiplom) Egzaminy potwierdzają opanowanie języka na poziomie biegłości językowej i umiejętność całkowicie poprawnego gramatycznie i słownikowo porozumiewania się w każdej sytuacji. Zwalniają z egzaminów językowych na uczelnie wyższe w Niemczech, Austrii i Szwajcarii,
  • GDS (Grosse Deutsche Sprachdiplom) Egzamin potwierdza opanowanie języka niemieckiego na poziomie odpowiadającym znajomości języka wykształconej osoby niemieckojęzycznej.

Skype lessons

nauczymy cię gdziekolwiek jesteś

Lekcje na Skype

 

lekcje na Skype

Kontakt

Conversa Studio Języków Obcych

ul. Kozacka 42/9

87-100 Toruń

tel/fax +48 (56) 621-08-47

kontakt