EGZAMINY BIZNESOWE

Business English Certificate BEC jest międzynarodowym egzaminem z dziedziny biznesu dostępnym dla osób z różnym poziomem znajomości języka angielskiego:

 • BEC Preliminary (poziom podstawowy, czyli poziom B1 według standardów Rady Europy)
 • BEC Vantage (poziom średniozaawansowany odpowiadający egzaminowi FCE, B2 według standardu Rady Europy)
 • BEC Higher (poziom zaawansowany, odpowiednik CAE, czyli C1 według standardów Rady Europy)


BEC Preliminary składa się z 3 części

 • Czytanie/Pisanie Test of Reading/Writing (90 minut)
 • Słuchanie Test of Listening (40 minut)
 • Mówienie Test of Speaking (12 minut)


BEC Vantage składa się z 4 części

 • Czytanie Test of Reading (45 minut)
 • Pisanie Test of Writing (45 minut)
 • Słuchanie Test of Listening (40 minut)
 • Mówienie Test of Speaking (14 minut)


BEC Higher - poszczególne części egzaminu oraz techniki są takie jak w BEC Preliminary czy BEC Vantage, natomiast teksty i zadania wymagają znajomości słownictwa i gramatyki na poziomie zaawansowanym.


EGZAMIN PRAWNICZY - TOLES

Od niedawna polscy prawnicy mają szansę zdobyć międzynarodowy certyfikat językowy - z angielskiego języka prawniczego - Test of Legal English Skills - TOLES - jest egzaminem językowym, opracowanym przez instytut Global Legal English, skierowanym do prawników oraz studentów prawa. Ocenia znajomość języka angielskiego pod kątem posługiwania się językiem prawniczym używanym w światowym handlu, doskonali umiejętność pisania oficjalnych listów, komunikacji przy pomocy poczty elektronicznej, tworzenia dokumentów prawnych, czytania złożonej dokumentacji, posługiwania się językiem negocjacji oraz poprawnego stosowania struktur gramatycznych.
Egzamin jest dostępny na dwóch poziomach:

1. TOLES Foundation - średnio zaawansowany, składa się z Czytania i Pisania oraz Rozumienia ze Słuchu.
2. TOLES Advanced - zaawansowany, składa się z Czytania i Pisania.

Obydwa egzaminy trwają ok. 2 godzin i są przeprowadzane kilka razy w roku - dla kandydatów indywidualnych oraz dla instytucji. Czas oczekiwania na wyniki wynosi ok. 6 tygodni. Wyniki przedstawione są na sześciostopniowej skali (od bardzo niskiego poziomu znajomości języka do bardzo zaawansowanego).


UZNAWALNOŚĆ CERTYFIKATÓW

Certyfikaty językowe Cambridge są uznawane nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. Respektowane są zarówno przez uniwersytety i instytucje edukacyjne jak i firmy komercyjne.

 • MEN uznaje egzaminy FCE, CAE, CPE na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego,
 • MEN uznaje egzaminy CAE i CPE jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od nauczycieli języka angielskiego,
 • MEN uznaje egzaminy FCE, CAE, CPE, BEC Vantage oraz BEC Higher jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
 • FCE, CAE i CPE spełniają wymagania językowe stawiane przez wiele uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów,
 • FCE, CAE, CPE, BEC Vantage oraz BEC Higher są honorowane przez Urząd Służby Cywilnej jako dowód znajomości języka angielskiego, wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej,
 • Certyfikaty są uznawane przez największe, międzynarodowe firmy w Polsce i na świecie przy rekrutacji pracowników na stanowiska wymagające znajomości języka angielskiego,
 • FCE, CAE, CPE są certyfikatami ważnymi bezterminowo.


Użyteczne adresy internetowe/linki:

 • British Council www.britishcouncil.pl
 • University of Cambridge ESOL Examinations www.cambridge-efl.org
 • Cambridge Skills and Career Awards www.cie.org.uk
 • International English Language Testing System (IELTS) www.ielts.org

Skype lessons

nauczymy cię gdziekolwiek jesteś

Lekcje na Skype

 

lekcje na Skype

Kontakt

Conversa Studio Języków Obcych

ul. Kozacka 42/9

87-100 Toruń

tel/fax +48 (56) 621-08-47

kontakt